För våra hyresgäster, som hyr bostad och garage/p-plats i samma hus, betalar ingen moms på beloppet.

Garage och parkeringsplats till andra än hyresgäster i fastigheten tillkommer moms på 25%

Vi förbehåller oss rätten att göra en kreditupplysning på sökande.

close