Det måste finnas beaktansvärda skäl enligt hyreslagen för att hyra ut en lägenhet i andra hand. Detta kan vara studier, arbete på annan ort, militärtjänstgöring, utlandstjänstgöring under viss tid, provsamboende med partner i annan lägenhet.

Andrahandskontrakt

Du som är förstahandshyresgäst ansvarar gentemot AB Gothianen för hyran och andra förpliktelser enligt hyresavtalet du tecknat.

Handläggningen av ärendet påbörjas när alla handlingar och en komplett ansökan inkommit till oss. Tänk på att sända in din ansökan i god tid, för närvarande har vi en handläggningstid på 4-6 veckor!

Om du som förstahandshyresgäst inte avser återvända till lägenheten måste lägenheten sägas upp enligt hyresavtalet i vanlig ordning.

Det är inte tillåtet att avtala längre tid än 3 månaders uppsägningstid. Du får hyra ut i maximalt ett år.

Andrahandshyresgäst kan endast ingå avtal med förstahandshyresgäst och kan inte rikta några anspråk på AB Gothianen. Denne får inte rätt till kontrakt efter viss tids andrahandsboende.

Du kan läsa mer om andrahandsuthyrning i Jordabalken kap 12.

close