• Sökande måste ha fyllt 18 år för att få teckna hyresavtal.
  • Sökande måste ha en fast bruttoinkomst på minst 3 gånger årshyran på den aktuella lägenheten. Som fast inkomst räknas inkomst av arbete, även visstidsanställning, arbetslöshetskassa, pension, sjukersättning, aktivitetsersättning och studiemedel.
  • Sökande får inte ha några betalningsanmärkningar.
  • Sökande ska ha goda vitsord från tidigare boende och vara en god granne.
  • Antalet personer som ska bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.
  • Lägenheten upplåts som huvudsaklig bostad till hyresgästen, och hyresgästen ska vara folkbokförd i lägenheten.
close